Hakkımızda

Özinisiyatiften Amazone Derneği'ne
Dernek 1998 yılında bir grup genç kızın inisiyatifi ile “Kecke Quecke“ adı altında Vorarlberg’de bulunan ilk kurumu ile kurulmuş ve adı 2001 yılında genç kız merkezinin ziyaretçileri tarafından Amazone olarak değiştirilmiştir. İlk yıllarda kadınların ve genç kızların genç kızlar için feminist genç kız çalışmaları ön planda olmakla beraber, Amazone Derneği 2011 yılından beri cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına odaklanmış olarak genç kızları karma cinsiyet bağlamında da güçlendirmek ve genç kız çalışmalarını diğer gender pedagojik yaklaşımlarla birleştirmek amacıyla cinsiyet eşitliği sunan çalışmalar geliştirmektedir. Görev alanındaki bu genişleme buna uygun bir organizasyon gelişimini gerektirmektedir. Meslek eğitimi, şiddet, kültür, multimedya, çalışma, politika ve cinsellik gibi ağırlıklı çalışma alanları feminist bir yaklaşımla eğitim ve teşvik yoluyla üç faaliyet sütunu üzerinden uygulanmaktadır:

  1.  10 ve 18 yaşları arasındaki genç kızlar için kafeterya, atölye, prova odası, Workshop, Girls4Girls-aktiviteleri2 gibi sadece genç kızlara yönelik hizmetler sunan genç kız merkezi,
  2. Genç kızlara ve genç kadınlara ve bunların yakınlarına hizmet veren genç kız danışmanlık merkezi
  3.  Genç kızlar, erkekler, yetişkinler, kurumlar ve tüm kamuoyu için cinsiyet rol modellerinin çözümlenmesine ilişkin hizmetler sunan Gender merkezi.

Amazone Derneği'nde uygulama projelerinin yeterlilik ve gelişim hizmetleri ile bağdaştırılması genç kızlardan ve onların yaşam dünyasından kaynaklanan bir erişime imkan vermektedir. Peer Education veya Peer to Peer yaklaşımı her zaman olduğu gibi derneğin tüm aktivitelerinde yer almaktadır. Genç kızlar yetki sahibidir! Onlar cinsiyet eşitliği olan bir dünya vizyonunu beraberce takip etmek için derneğin uzmanlık bilgisiyle yapılara dönüştürülen fikirler sunarlar.
Genç kızlar için bir uygulama projesi ile başlayan dernekten Vorarlberg'de ve eyalet sınırlarının ötesinde genç kızların perspektifinden gender çalışmaları yürüten merkezi bir kurum oluşmuştur.

Ve başarıya rağmen…
Yeterli yapısal teşvik mevcut değildir! Yetersiz yapısal garanti halen yüksek organizasyon ve proje yönetim maliyetleri ile telafi edilmektedir. Ve Amazone Derneği’nin çalışanları halen yüksek derecede iş yeri güvensizliği ile mücadele etmektedir. Genç kızların teşvik edilmesi ve desteklenmesi yetersiz finansman sebebiyle başarısız olmamalıdır. Gençlik çalışmalarına genç kız çalışmalarının entegre edilmesi ve kalıcı olarak garanti altına alınması, adil bir ücret dağılımına ulaşmak için gerekli maddi kaynakların kesintisiz bir şekilde hazır bulundurulması ile sağlanabilir.

Button Deutsch inaktiv  Button Englisch inaktiv